PÉREZ RODRÍGUEZ, , M.L., FARIÑA COSTA, , A. y BARBEITO POSE, , V.J., 2018. A definición arqueolóxica dunha nova trama parcelaria: os destrais. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade [en línea], vol. 36. [Consulta: 19 junio 2024]. DOI 10.15304/gall.36.5061. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/5061.