FERNÁNDEZ CALO, , M., 2016. Plinio, o Parroquial Suevo, e a evolución estrutural do poder local galaico na Antigüidade. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade [en línea], vol. 34. [Consulta: 26 marzo 2023]. DOI 10.15304/gall.34.2796. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/2796.