ALONSO TOUCIDO, , F., PRIETO MARTÍNEZ, , M.P. y RODRÍGUEZ RESINO, , Álvaro, 2014. Cerámica en silos. Contextos Medievais e Modernos na Rúa do Franco nº 31, Santiago de Compostela. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade [en línea], vol. 32. [Consulta: 6 diciembre 2022]. DOI 10.15304/gall.32.1484. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/1484.