Pereira Martínez, , X. y Fábregas Valcarce, , R. (2020) «Novos datos sobre a arte rupestre no Miño litoral. O concello de As Neves (Pontevedra)», Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 38, pp. pp. 9-32. doi: 10.15304/gall.38.5948.