Fernández-Pereiro, , M., Tejerizo-García, , C., Lixó Gómez, , C., Rodríguez González, , C. y Carvajal Castro, , Álvaro (2018) «Asentamentos fortificados no interior da Gallaecia en época tardoimperial e sueva (séc. IV-VI): Un achegamento a partir de varios casos de estudo», Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 36. doi: 10.15304/gall.36.5104.