Alonso Toucido, , F., Prieto Martínez, , M. P. y Rodríguez Resino, , Álvaro (2014) «Cerámica en silos. Contextos Medievais e Modernos na Rúa do Franco nº 31, Santiago de Compostela», Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 32. doi: 10.15304/gall.32.1484.