FERNÁNDEZ-PEREIRO, , M.; TEJERIZO-GARCÍA, , C.; LIXÓ GÓMEZ, , C.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, , C.; CARVAJAL CASTRO, , ÁLVARO. Asentamentos fortificados no interior da Gallaecia en época tardoimperial e sueva (séc. IV-VI): Un achegamento a partir de varios casos de estudo. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, v. 36, 5 oct. 2018.