ALONSO TOUCIDO, , F.; PRIETO MARTÍNEZ, , M. P.; RODRÍGUEZ RESINO, , ÁLVARO. Cerámica en silos. Contextos Medievais e Modernos na Rúa do Franco nº 31, Santiago de Compostela. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, v. 32, 11 jul. 2014.