Pereira Martínez, , X., & Fábregas Valcarce, , R. (2020). Novos datos sobre a arte rupestre no Miño litoral. O concello de As Neves (Pontevedra). Gallaecia: Revista De arqueoloxía E antigüidade, 38, pp. 9-32. https://doi.org/10.15304/gall.38.5948