Prieto Martínez, , M. P., Lantes Suárez, , Óscar, & Alonso Toucido, , F. (2018). La cerámica vidriada de A Pousada (Santiago de Compostela): Un estudio estilístico y arqueométrico. Gallaecia: Revista De arqueoloxía E antigüidade, 36. https://doi.org/10.15304/gall.36.5137