Fernández-Pereiro, , M., Tejerizo-García, , C., Lixó Gómez, , C., Rodríguez González, , C., & Carvajal Castro, , Álvaro. (2018). Asentamentos fortificados no interior da Gallaecia en época tardoimperial e sueva (séc. IV-VI): Un achegamento a partir de varios casos de estudo. Gallaecia: Revista De arqueoloxía E antigüidade, 36. https://doi.org/10.15304/gall.36.5104