Bustelo Abuín, , J., Rodríguez Rellán, , C., Fábregas Valcarce, , R., & Barbeito Pose, , V. (2018). Alén da Serra. O fenómeno tumular na Península do Barbanza a través dos SIX e a estatística espacial. Gallaecia: Revista De arqueoloxía E antigüidade, 36. https://doi.org/10.15304/gall.36.5095