Pérez Rodríguez, , M. L., Fariña Costa, , A., & Barbeito Pose, , V. J. (2018). A definición arqueolóxica dunha nova trama parcelaria: os destrais. Gallaecia: Revista De arqueoloxía E antigüidade, 36. https://doi.org/10.15304/gall.36.5061