Fernández Calo, , M. (2016). Plinio, o Parroquial Suevo, e a evolución estrutural do poder local galaico na Antigüidade. Gallaecia: Revista De arqueoloxía E antigüidade, 34. https://doi.org/10.15304/gall.34.2796