Alonso Toucido, , F., Prieto Martínez, , M. P., & Rodríguez Resino, , Álvaro. (2014). Cerámica en silos. Contextos Medievais e Modernos na Rúa do Franco nº 31, Santiago de Compostela. Gallaecia: Revista De arqueoloxía E antigüidade, 32. https://doi.org/10.15304/gall.32.1484