(1)
Brañas Abad, , R. As Fachas De Vilelos. Antropoloxía Dunha Festa Do Lume. Gall 2020, 38, pp. 127-152.