(1)
Fernández-Pereiro, , M.; Tejerizo-García, , C.; Lixó Gómez, , C.; Rodríguez González, , C.; Carvajal Castro, , Álvaro. Asentamentos Fortificados No Interior Da Gallaecia En época Tardoimperial E Sueva (séc. IV-VI): Un Achegamento a Partir De Varios Casos De Estudo. Gall 2018, 36.