(1)
Fernández Calo, , M. Plinio, O Parroquial Suevo, E a evolución Estrutural Do Poder Local Galaico Na Antigüidade. Gall 2016, 34.