(1)
Núñez Sobrino, , Ángel. Correspondencia Europea a Un arqueólogo Galego: Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (1915-1959). Gall 1, 31.