[1]
Fernández-Pereiro, , M., Tejerizo-García, , C., Lixó Gómez, , C., Rodríguez González, , C. y Carvajal Castro, , Álvaro 2018. Asentamentos fortificados no interior da Gallaecia en época tardoimperial e sueva (séc. IV-VI): Un achegamento a partir de varios casos de estudo. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade. 36, (oct. 2018). DOI:https://doi.org/10.15304/gall.36.5104.