[1]
Núñez Sobrino, , Ángel 1. Correspondencia europea a un arqueólogo galego: Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (1915-1959). Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade. 31, (1).