Ramos, , Ana Margarida. 2022. Usos narrativos e significados da dobra: contribucións para o estudo da metaficcionalidade no álbum ilustrado contemporáneo. Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil. 1-26. doi:10.15304/elos.9.8095. https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8095 (20 April, 2024).