Ferreira Boo, , Carmen. 2022. Manipulación física e lectura: os libros artesanais de Cintia Martín. Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil. 1-18. doi:10.15304/elos.9.8007. https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8007 (26 February, 2024).