SILVA, , S.R.D.R. da, 2015. Literatura infantil portuguesa da década dos anos 60 e inicios dos anos 70 do século XX-algunhas achegas. Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil [en línea], no. 2. [Consulta: 27 January 2023]. DOI 10.15304/elos.2.2646. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/2646.