[1]
C. Ferreira Boo, “Manipulación física e lectura: os libros artesanais de Cintia Martín”, Elos, no. 9, pp. 1-18, Jul. 2022.