[1]
L. España Fariñas, “Camiño e peregrinacións na LIX (Compostela no horizonte)”, Elos, no. 8, pp. 1-5, Dec. 2021.