[1]
B. A. Roig Rechou, “Guía de narrativa. Prelectores e primeiros lectores”, Elos, no. 3, Dec. 2016.