FERREIRA BOO, , C. Manipulación física e lectura: os libros artesanais de Cintia Martín. Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, n. 9, p. 1-18, 21 Jul. 2022.