CASAIS VILA, , V. A reescritura do arquetipo da bruxa malvada: unha anĂ¡lise comparativa entre O mago de Oz e Wicked. Memorias de una bruja mala. Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, n. 1, 7 Jul. 2014.