Vidal-Franco, , M. (2022). Neira Rodríguez, M., Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Soto López (Coords.) (2022). Cómic e literatura. Edicións Xerais de Galicia . Elos: Revista De Literatura Infantil E Xuvenil, (9), 1-2. https://doi.org/10.15304/elos.9.8845