(1)
Vidal-Franco, , M. Neira Rodríguez, M., Blanca-Ana Roig Rechou E Isabel Soto López (Coords.) (2022). Cómic E Literatura. Edicións Xerais De Galicia. . Elos 2022, 1-2.