(1)
Ramos, , A. M. Usos Narrativos E Significados Da Dobra: Contribucións Para O Estudo Da Metaficcionalidade No álbum Ilustrado contemporáneo. Elos 2022, 1-26.