(1)
Ferreira Boo, , C. Manipulación física E Lectura: Os Libros Artesanais De Cintia Martín. Elos 2022, 1-18.