(1)
Casais Vila, , V. A Reescritura Do Arquetipo Da Bruxa Malvada: Unha anĂ¡lise Comparativa Entre O Mago De Oz E Wicked. Memorias De Una Bruja Mala. Elos 2014.