Contido principal do artigo

Andrea Valeiras
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0001-9694-5428
No 8 (2021), Notas, páxinas 1-13
DOI https://doi.org/10.15304/elos.8.7863
Recibido: 30-07-2021 Aceptado: 08-11-2021 Publicado: 30-12-2021
Copyright Como citar

Resumo

As pezas poéticas e musicais teñen unha gran importancia en Alice’s Adventures in Wonderland (Lewis Carroll, 1865). O seu papel como sátira social e a forma na que foron adaptadas nas distintas versións do texto foron determinantes no posicionamento da historia de Alice na cultura popular, chegando a inspirar temas musicais en contextos non relacionados coa obra. Este estudo fai un percorrido pola historia do texto e explica como os poemas e cancións que foron xurdindo ao longo do tempo contaron a súa parte da historia de Alice, a cal tamén serviu de inspiración para pezas musicais.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Bates, D. (1849). The Eolian. Lindsay & Blakiston.

Boyd, W., y Carroll, L. (1870). The Songs From “Alice’s Adventures in Wonderland. Weekes & Co.

Burton, T. (Director) (2010). Alice in Wonderland [Película]. Walt Disney Pictures.

Carroll, L. (1998). Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. Penguin Classics.

Carroll, L. (2015). The Nursery Alice. Macmillan.

Chin, U., y Hwang, H. (2007). Alice in Wonderland [Ópera]. Bayerische Staatsoper.

Gardner, M. (2006). Speak Roughly. En M. Lee (Ed.), Poetry Criticism, 74. Gale Group.

Gardner, M., y Carroll, L. (2016). Alicia Anotada. 150 aniversario. Akal.

Geronimi, C., Jackson, W. y Luske, H. (Directores). (1951). Alice in Wonderland [Película]. Walt Disney Productions.

Hand, D. (Director). (1936). Thru the Mirror [Película]. Walt Disney Productions.

Howitt, M. B. (1834). Sketches of Natural History. Effingham Wilson.

Hutcheon, L. (2006). A Theory of Adaptation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203095010

Lecercle, J. (1994). Philosophy of Nonsense. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203025727

Lennon, J. (1967a). I am the Walrus [Canción]. Abbey Road Studios.

Lennon, J. (1967b). Lucy in the Sky with Diamonds [Canción]. Abbey Road Studios.

Miller, J. (Director). (1966). Alice in Wonderland [Película]. British Broadcasting Corporation (BBC).

Mukerji, C., y Schudson, M. (1986). Popular Culture. Annual Review of Sociology, 12, 47–66. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000403

Nichols, C. (2014). Alice's Wonderland. Race Point Publishing.

Parham, M. (1991). What We Choose It To Mean. New Statesman and Society, 4 (135), 36-37.

Schickel, R. (1968). The Disney Version: The Life, Times, Art and Commerce of Walt Disney. Simon & Schuster.

Sheff, D. (1980). Playboy Interview with John Lennon and Yoko Ono. Playboy Press. http://www.beatlesinterviews.org/dbjypb.int3.html

Slick, G. A. (1967). White Rabbit [Canción]. RCA Records.

Venuti, L. (1995). The Translator's Invisibility: A History of Translation. Routledge.

Westergaard, P. Alice in Wonderland [Ópera]. Symphony Space.

Wheeldon, C. (2011). Alice in Wonderland [Ballet]. Royal Opera House.