1.
Iglesias Álvarez, AM, Acuña Ferreira, V. “Fálalle castelán que é o idioma da cidade”: a importancia dos contextos no éxito ou fracaso da transmisión familiar do galego. ELG [Internet]. 2022Mar.3 [cited 2024Feb.27];14:1-23. Available from: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/7382