García Louzao, , Pedro. 2022. Mariño, Xurxo. 2020. "Unha mente que voa: unha mirada á evolución da linguaxe", Vigo: Xerais [124 pp.]. ISBN: 978-84-9121-761-9. Estudos de Lingüística Galega 14. doi:10.15304/elg..8577. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/8577 (25 June, 2024).