Domínguez Noya, , Eva María & Vítor Míguez,. 2022. Unha mellora do CORGA extrapolable a outros corpus e linguas: a etiquetaxe da nomenclatura científica binomial. Estudos de Lingüística Galega 14. doi:10.15304/elg.14.8452. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/8452 (2 October, 2023).