Ares Rodríguez, , María Carmen. 2021. Recensión Gramáticos e gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. Estudos de Lingüística Galega 13. 203-208. doi:10.15304/elg.13.7523. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/7523 (9 December, 2023).