Iglesias Álvarez, , Ana María & Virginia Acuña Ferreira,. 2022. “Fálalle castelán que é o idioma da cidade”: a importancia dos contextos no éxito ou fracaso da transmisión familiar do galego. Estudos de Lingüística Galega 14. 1-23. doi:10.15304/elg.14.7382. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/7382 (22 June, 2024).