Louredo Rodríguez, , Eduardo. 2020. Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.). <i>Antroponimia e lexicografía</i&gt;. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 2017. 334 pp. Estudos de Lingüística Galega 12. 211-214. doi:10.15304/elg.12.6933. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/6933 (26 May, 2024).