Freixeiro Mato, , Xosé Ramón. 2018. Novas achegas ao debate gramatical na Academia Galega na década de 60 da anterior centuria. Estudos de Lingüística Galega 10. 55-72. doi:10.15304/elg.10.4215. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/4215 (22 February, 2024).