Boullón Agrelo, , Ana Isabel. 1. A gheada na onomástica (achegas á estandarización). Estudos de Lingüística Galega 4. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/408 (27 February, 2024).