Ferro Ruibal, , Xesús. 2012. Nota verbo da repetición de palabras en galego. Estudos de Lingüística Galega 3. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/345 (19 July, 2024).