Iglesias Álvarez, , Ana María. 2016. Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar. Estudos de Lingüística Galega 8. 107-125. doi:10.15304/elg.8.3074. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/3074 (25 June, 2024).