Míguez, , Vítor. 2016. Parámetros sintácticos e semánticos das alternancias obxecto/oblicuo: unha comparación entre os complementos con en do galego e as construcións conativa e antipasiva. Estudos de Lingüística Galega 8. 167-185. doi:10.15304/elg.8.3049. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/3049 (29 May, 2024).