Sinner, , Carsten. 2015. O galego como lingua de contacto co castelán riopratense: unha relación esquecida. Estudos de Lingüística Galega 8. 187-204. doi:10.15304/elg.8.2638. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/2638 (30 March, 2023).