Buján Otero, , Patricia. 1. Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego e de correspondencias galego/castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio, 504 pp. Estudos de Lingüística Galega 1. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1564 (18 May, 2024).