Boullón Agrelo, , Ana Isabel. 1. Sobre a estandarización da antroponimia: <i>Anxelo/Anxela</i&gt; e familia. Estudos de Lingüística Galega 1. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1494 (28 May, 2024).