Penny, , Ralph. 1. Harmonía vocálica e metafonía na Península Ibérica: unha revisión. Estudos de Lingüística Galega 1. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1480 (25 February, 2024).